[ Logg inn ]

Besøksregistrering

Returkraft-anlegget er tilrettelagt for å kunne ta imot besøk fra publikum, og vi ønsker alle interesserte velkommen på omvisning. Vi har lagt opp ulike typer omvisninger for ulike aldersgrupper, og har plass til å ta imot hele skoleklasser om dette skulle være aktuelt. Etterhvert vil det også bli bygd opp en referanseavdeling som dokumenterer byggingen av anlegget, og data og informasjon knyttet til driftsmessige forhold. Dette vil være åpent tilgjengelig for f eks ingeniørstudenter og andre som måtte være interessert i prosjektledelse, avfallsforbrenning, energigjenvinning osv.

Arrangementer
Skole
Foreninger og lag